Informatie

Informatie

Een klankschaal is ’n instrument gemaakt uit een aantal metaalsoorten en is ‘n uitstekende ingang voor ons om transformaties te ondergaan. Elke klankschaal heeft echter ’n geheel eigen karakter, toonkwaliteit en klankspecialisme en daardoor ontstaan tijdens het bekloppen c.q. aanwrijven van de schaal lange klanken, die rijk zijn aan trillingspatronen. En onze lichaamscellen resoneren mee op het horen en voelen van de klankschaaltrillingen/geluiden. Daardoor hebben klankschalen (positieve) invloed op ons lichaam en geest. Het werken met klanken op zich is niet nieuw en de invloed die klanken op ons hebben is al duizenden jaren bekend en wordt ook al zolang toegepast.

Bij klankschaalconcerten en privé-klankschaalsessies maak ik gebruik van de schalen om u als cliënt rustgevende klanken en diepere bewustzijnniveaus te laten ervaren. Als deelnemer is het fijn om losse kleding te dragen.

Inwerking trilling
Je lichaam hoort niet alleen met het oor, nee elke cel laat geluid binnen en van die cellen hebben wij er ongeveer 50 miljard! We horen geluid dus
niet alleen, we voelen het ook. Laten we bijvoorbeeld ’n steen in het water vallen, dan ontstaat er automatisch ’n opeenvolgende reeks van golfjes.
Water in ‘n schaal golft ook met geluiden en aanrakingen mee en dan te bedenken, dat wijzelf voor ruim 70% uit water bestaan. Op dat vlak is er
veel onderzoek gedaan door de Japanner Masaru Emoto, waar naast de vele boeken, die hij hieraan gewijd heeft, ook beelden te zien waren in de
documentaire “What the bleep do we know”. Tijdens ’n klankschaalconcert of healing werkt het ook zo in ons, we bestaan immers voor het grootste deel uit water. Dus kunnen we ons voorstellen wat de klanktrillingen van de schalen en het resoneren van die geluidstrilling voor ons hele systeem, lichaam en geest kunnen betekenen. Klankschaalconcerten en één op één-healings brengen al onze cellen in beweging, dat ’n diepe ontspanning tot gevolg kan hebben en kan resulteren in versterking van jouw zelfgenezend vermogen, ’n beter concentratievermogen, verbetering van jouw geheugen en daardoor meer rust in je denkprocessen en je leven. Uiteindelijk zal het bijdragen aan de groei in jouw (spirituele) ontwikkeling.

Positieve werking van klankschalen
’n klankschaalconcert of sessie werkt buitengewoon ontspannend, is zeker ‘n heel goede ervaring wanneer je ’n burn-out hebt, last van je
spieren of slaapstoornissen hebt, stress of ’n minder goede spijsvertering. Ook voor sensitieve kinderen en kinderen met ADHD, autisme,
Asperger e.d. is een klankschaalconcert en klankschaalsessie zeer aan te bevelen. Daarnaast kan er sprake zijn van normalisatie van de ademhaling, kan de bloeddruk zich herstellen, gaat het slapen beter, draagt het bij aan een goed immuunsysteem, aan de verbetering van het gehoor, de synchronisatie van de beide hersenhelften, ‘n toename van energie, meer ontspanning en vooral ook rust in ons systeem.

Bergkristal
Tijdens klankschaalconcerten liggen er in de zaal een of meerdere kristallen. Van deze bergkristallen is bekend, dat ze o.a. werken op al onze
chakra’s en dat ze de werking van andere stenen bevordert en er ‘n positieve invloed op heeft. Heb je thuis zelf stenen of kristallen breng ze dan mee, zodat ze gedurende het concert of de sessie “geladen” kunnen worden.Daarnaast neutraliseren bergkristallen de trillingen en het geluid van de schalen, die tijdens het concert gebruikt worden.

Klankschalen en Baby’s
Baby’s hebben behoefte aan rust om zich heen en als we bedenken, dat het gehoor van kinderen meestal pas na 4 – 5 maanden geheel ontwikkeld
is, dan is het aannemelijk, dat de doordringende klanken van met name het aanwrijven van de klankschalen en het slaan op de gongs onrust en
angst zou kunnen veroorzaken bij deze jonge kinderen. Baby’s meenemen naar ’n klankschaal ligconcert is daarom niet iets dat ik zou aanbevelen.

Klankschalen en Zwangerschap
De nog heerlijk in moeders veilige baarmoeder liggende baby heeft behoefte aan rust om zich heen. Ook hier zou de soms doordringende klanken van met name het aanwrijven van de klankschalen en het slaan op de gongs onrust en angst kunnen veroorzaken. Het op de buik zetten van ’n klankschaal is dan ook niet gewenst.